ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

V podjetju Riko Ribnica smo v mesecu maju uspešno zaključili recertifikacijo na novi standard ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.