Stiskalna tehnika

Stiskalna tehnika se uporablja predvsem za zmanjševanje volumna odpadnim materialom. Tako zagotovimo boljše pogoje in prostorninski izkoristek za nadaljnjo obdelavo.

V ta program spadajo:

Paketirne stiskalnice

So stiskalnice za predelavo – paketiranje kovinskih ostankov pločevine. Osnovna funkcija je zmanjševanje volumna odpadnim materialom. Oblikovani paketi pa so enostavni za nadaljnjo manipulacijo.

Kontinuirne stiskalnice

Kanalne kontinuirane stiskalnice večjih zmogljivosti so primerne predvsem za stiskanje nekovinskih materialov (papir, PET embalaže, plastenk, folije ipd.).

Uporabljajo jih v sortirnicah, kjer je ločeno zbran odpad oziroma za procese, kjer je zahtevano kontinuirano stiskane materiala tako, na koncu dobimo balo v obliki kocke.

Vertikalne stiskalnice

Vertikalne stiskalnice so prilagojene za stiskanje manjših količin odpadne embalaže in drugega odpada. Potrebujejo manjšo delovno površino. Uporabljajo se za stiskanje odpadnega papirja, kartona, tekstila, folij in pet embalaže.

Hidravlične škarje

Hidravlične škarje so univerzalni stroj za razrez ali paketiranje kovinskih odpadkov srednjih debelin.

Primer uporabe:
Rezanje jeklenega vložka dimenzij 800 x 600 mm, dolžine od 1000 do 1200 mm, ki je primeren za železarne oziroma livarne ter za izdelavo paketov, ki so primerni za nadaljnjo obdelavo v drobilnikih.  Razrez dolžine železa se lahko regulira tudi po željah.