Skladišče soli

Zagotavljanje lastnosti posipnega materiala

Skladišča soli so namenski, preprosti objekti za shranjevanje soli in drugih posipnih materialov. Primarni namen je, da se posipni material hrani v suhem prostoru saj s tem zaščitimo njegove lastnosti in preprečimo, da bi se sprijel.

Riko Ribnica poskrbi za izdelavo primernih objektov za shranjevanje soli, ki so funkcionalni, preprosti in sovpadajo z okoljem.