Rikomix in Rikohran

Prava raztopina za posipanje cestišča

Ko potrebujemo pravilno definirano raztopino za mokro posipanje cestišč, je RIKOMIX prava izbira. Omogoča izdelavo popolne kombinacije tekočine in suhega materiala.

Uporablja se za raztopine Natrijevega klorida (NaCl), Kalcijevega klorida (CaCl) in Magnezijevega Klorida (MgCl)

Kombinacija z rikohran

Rikohran je zalogovnik pripravljene raztopine za mokro posipanje cestišč. Povezan je z Rikomix, povezava med njima pa omogoča različne načine delovanja, ki se pri tem postopku uporabljajo.

Specifikacije

  Volumen Kapaciteta mešanja
RIKOMIX 3 3 m3 2,5 m3/h
RIKOMIX 5 5 m3 2,5 m3/h
RIKOMIX 6 6 m3 2,5 m3/h
RIKOHRAN 20 m3 /
RIKOHRAN 30 m3 /
RIKOHRAN 40 m3 /