Pometalna naprava PVM in PVH

Pometalne naprave PVM in PVH so modularno grajene, namensko razvite za različne variante in kombinacije čiščenja, navlaževanja terena in izvedbe pogonov.

PVM in PVH sta različni v tipu pogona, saj je PVM mehanski pogon preko kardana, PVH pa je hidravlični pogon gnan preko vozila.

Namen

Pometalne naprave so namenjene predvsem čiščenju cest, gradbišč in drugih javnih površin, preverjene so na različnih podlagah.

Različice

Razlika posameznih variant je v tipu pogona, ki je mehanski ali hidravlični, navlaževanju terena, tipu rezervoarjev za vodo in uporabi smetišnice za lažje odstranjevanje materiala iz zaprtih območij.

Specifikacije

Max širina

Širina čiščenja Premer ščetke

Volumen smetišnice

PV 200

2,3m

2,1m / 2m (15°)

0,6 m

150 L

PV 230

2,5m

2,4m / 2,3m(15°)

0,6 m

180 L