Kosilnice KK

Kesonske kosilnice KK so družina kosilnic podjetja RIKO  namenjene za košnjo trave in podrastja ob cestah, na brežinah vodnih kanalov in drugod, kjer z običajnimi kosilnicami ne moremo uspešno in varno pokositi vegetacije. Če kosilnici zamenjamo kosilno glavo s katerim od dodatnih priključkov, se uporabnost naprave poveča na čiščenje obcestnih jarkov, odmetavanje snega s snežnim rezkarjem, rezanje vejevja. Pri kosilnici KK-S pokošeno travo tudi posesamo na primerno priklopno prikolico za vozilom.

Te kosilnice vpenjamo na keson ali nased kesona primernega vozila (Unimog). Te kosilnice upravlja sovoznik v vozilu, s tem pa se poveča preglednost med košnjo in tudi sama hitrost košnje.

Varovalni sistem kosilnic KK

Varovanje kosilnice pred mehanskimi poškodbami ob naletu na oviro je izvedeno med tečajem ročičja in vpenjalnim okvirjem kosilnice s hidravličnim valjem in hidravličnim akumulatorjem. Kosilna glava ali ostali priključki se odmaknejo od ovire in sami vrnejo v prvotni položaj. Med drugo ročico in kosilno glavo je možen sistem sledenja RIKOSLED, ki omogoča samodejno sledenje neravnemu terenu.

Možnost namestitve na različna vozila

Kosilnice KK lahko namestimo na različna vozila (predvsem družina UNIMOG) s kesonom primerne velikosti in teže.  Zaradi večje stabilnosti vozila med košnjo, namestimo na levo stran vpenjalnega ogrodja protiuteži, hkrati pa še elektrohidravlično hidravlično stabiliziramo zadnjo os vozila. Pri kosilnici KK-S moramo zaradi sesanja trave na obstoječe vozilo priklopiti tudi primerno prikolico, kamor se preko sesalnega sistema transportira pokošena trava.

Ko končamo delo s kosilnico, jo odložimo na primerne podporne noge.

Hidravlični sistem

Kosilnice KK imajo preko kardana vozila gnan hidravlični agregat za pogon krmilnega sistema ročič in rotorja na kosilni glavi ali drugem priključku. Možno je uporabiti tudi hidravlične agregate-tokokroge vozila. Upravjanje kosilnic je preko krmilne ročice in krmilnega pulta v vozilu elektrohidravlično. Kosilnice upravlja sovoznik, v izjemnih primerih tudi voznik.

Specifikacije

Doseg od sredine vozila Širina košnje Teža vozila

Uporabljena protiutež

KK 7

6,5 m 0,6 ali 1,2 m Nad 4500 kg

500 kg

KK 8

7,25 m

0,6 ali 1,2 m Nad 5000 kg

2×500 kg

KK 8S

7,2 m 0,6 ali 1,2 m Nad 5000 kg

600 kg