Kosilnice BK

Bočne kosilnice BK so družina kosilnic podjetja RIKO  namenjene za košnjo trave in podrastja ob cestah, na brežinah vodnih kanalov in drugod, kjer z običajnimi kosilnicami ne moremo uspešno in varno pokositi vegetacije. Če kosilnici zamenjamo kosilno glavo s katerim od dodatnih priključkov, se uporabnost naprave poveča na čiščenje obcestnih jarkov, odmetavanje snega s snežnim rezkarjem ali rezanje vejevja.

Ker te kosilnice vpenjamo desno med prvo in zadnjo os traktorja, jih odlikuje dobra preglednost med košnjo in s tem tudi večja hitrost košnje.

Varovalni sistem kosilnic BK

Varovanje kosilnice pred mehanskimi poškodbami ob naletu na oviro je izvedeno med prvo in drugo ročico s hidravličnim valjem in hidravličnim akumulatorjem. Kosilna glava (priključek) se odmakne od ovire in sama vrne v prvotni položaj. Med drugo ročico in kosilno glavo je možen sistem sledenja RIKOSLED, ki omogoča samodejno sledenje neravnemu terenu.

Možnost namestitve na različna vozila

Kosilnice BK lahko namestimo na različne traktorje primerne velikosti in teže.  Zaradi večje stabilnosti traktorja med košnjo, namestimo na levo stran vpenjalnega ogrodja ali na zadnje platišče traktorja protiuteži. Stabilnost med košnjo lahko povečamo tudi, če stabiliziramo(hidravlično) prvo os traktorja.

Ko končamo delo s kosilnico, le to odložimo na primerne podporne noge ali voziček.

Kosilnice BK je možno v izjemnih primerih namestiti tudi na keson primernega vozila.

Hidravlični sistem

Kosilnice BK imajo preko vozila s kardanom gnan hidravlični agregat za pogon krmilnega sistema ročič in rotorja na kosilni glavi ali drugem priključku. Upravjanje kosilnic je preko krmilne ročice in krmilnega pulta v vozilu elektrohidravlično.

Specifikacije

Doseg od sredine vozila Širina košnje Teža vozila Uporabljenaprotiutež
BK 5 5,6 m 0,6 ali 1,2 m Nad 3500 kg 400 kg
BK 6 6,2 m 0,6 ali 1,2 m Nad 4000 kg 500 kg
BK 6T 7,2 m 0,6 ali 1,2 m Nad 5000 kg 600 kg
BK 8 8 m 0,6 ali 1,2 m Nad 5500 kg 600 kg